MAKALELER

Arşiv ve Kütüphanelerde Yangınla Mücadele

2020-06-14T14:52:54+03:00

ARŞİV VE YANGIN Fire Fighting in Archives and Libraries   Bekir Kemal Ataman[*] Öz Herhangi bir kurumun ve o kuruma ait evrakların yangından korunması, o kurum için gerçekten hayati bir önem taşımaktadır. İstatistikler, ciddi bir yangın geçiren kuruluşların % 30'unun bir yıl içinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaklarını göstermektedir (Penn ve diğ. 1989, s. [...]

Arşiv ve Kütüphanelerde Yangınla Mücadele2020-06-14T14:52:54+03:00

Archives Mean Money

2020-04-02T09:40:04+03:00

Most archivists face the challenge of justifying their existence, and this challenge is especially difficult in a corporate setting. To promote archives and affirm their value to the organization, archivists can use techniques developed by the public relations industry, especially the "commercial equivalent" concept.

Archives Mean Money2020-04-02T09:40:04+03:00

Dijital Ortamda Bilgi Uzmanları İçin Gereksinimler: Bazı Düşünceler

2020-04-02T09:38:51+03:00

Arşiv dünyası onlarca yıldır kağıtsız ofis konsepti hakkında tartışıyor. Bir teori her zaman kağıt olacağını ve bilgisayarların insanların yapabileceğinden daha hızlı kağıt ürettiğini belirtir. Elbette bu kesinlikle doğrudur, ancak kağıt tabanlı bilginin artmasının gerçek nedenlerine baktığımızda, şaşırtıcı bir gerçek bizi karşılıyor. Bu kadar hızlı üretilen şey sadece kâğıt değil gerçek bilgidir. 

Dijital Ortamda Bilgi Uzmanları İçin Gereksinimler: Bazı Düşünceler2020-04-02T09:38:51+03:00

Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma

2020-04-02T09:39:05+03:00

Sıradan insanların motivasyonları bir kenara bırakılıp arşivlerde ve kütüphanelerde sayısallaştırmanın hangi amaçlarla yapıldığına bakıldığında üç temel faktörün ön plana çıktığını görülmektedir.

Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma2020-04-02T09:39:05+03:00