Daha Fazla Bilgi Almak İstiyorum

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Demirbaş Sayımında AYS Bilişimi Tercih etti.

Demirbaş Sayım

Demirbaş Sayım yönetimi kurum bünyesindeki sabit kıymetlerin ve gerektiğinde sarf malzemelerin dahil edilmek üzere satın alınmasından atıla ayrılmasına kadar geçen süreçlerin yönetilmesi işidir.

Demirbaşlar şirketlerin

Kurumların  en çok zorlandığı konulardan birisi olan Demirbaşların Sayım ve Takibi konusu, AYS Bilişim in sunduğu hizmetler ve yazılımlar ile demirbaş sayımı çok daha kolay hale geliyor. Mobil uygulama sayım yapabilir, zimmet devri yapabilir ve Etiket üretebilirsiniz.

Demirbaş yönetimi çok yönlü bir çalışma olmakla birlikte kurum  maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilen bir unsurdur. Kurumların sermayelerinin önemli bir kısmını oluşturan demirbaşların doğru yönetilmesi şirket varlıklarının etkili bir şekilde ölçülebilmesi için önemlidir. Alımlarınızın ihtiyaç doğrultusunda yapılması bir sistem üzerinde birleştirilmesi kurumların dağınık yapılarında ve farklı lokasyonlara dağılmış organizasyonlarında her türlü demirbaşın takibi ve kayıt altına alınması kurum için ciddi bir kisi, zaman ve emek harcaması ile mümkün olmaktadır.

FİZİKİ SAYIM SÜRECİ

 • İhtiyaç analizi
 • Etiket seçimi
 • Lokasyon hiyerarşisinin belirlenmesi (adresleme)
 • Resim kataloğunun oluşturulması
 • Sayım dili ve grupların belirlenmesi
 • Fiziki sayım başlangıcı ve sayım takviminin oluşturulması

MUHASEBE MATCH(EŞLEŞTİRME)

 • Mali amortisman tablosunun incelenmesi ve Scope & Out Of Scope çalışmasının yapılması
 • Fatura, leasing ve hakediş belgelerinin kontrolü
 • Derecelendirme (eşleşme derecesi)
 • Raporlama & sonuç

SABİT KİYMET YÖNETİM SÜREÇLERİ

 • Planlama, satın alma ve leasing
 • Mali kayıtlar (amortisman)
 • Operasyon (transfer, zimmet, varlıklaşma)
 • Garanti, bakım ve tamir
 • Lisans yazılım
 • Teknik konfigürasyon
 • Hurdaya ayırma, satış, bağış ve çıkış
Demirbaş Sayım

Size özel yazılım hizmeti

Deneyimli
ve Sertifikalı
Personel
Sadece
yazılımcı
değiliz, Analize
çok önem
veriyoruz
Yazılım
ve Ar-Ge
ekiplerimiz
ayrı
Deneyimli
Proje
Yönetim
ekibine
sahibiz
Türkiye’nin
en saygın
Grafik Ofisleri
ile çalışıyoruz