Türkiyede arşicvilik denince akla gelen ilk isimlerden biri. Kendisi ayrıca bir apple macintosh tutkunu, Telsiz ve Radyo (TA2RX) uzmanı ve Profesyonel Fotografçıdır. Prof. Dr. Bekir Kemal Ataman Giresun Üniversitesi , İşletme Bölümü Başkanıdır.

Dijital ortamda bilgi profesyonelleri için gereksinimler: bazı düşünceler

2021-05-15T14:14:42+03:00

Makale, toplumumuzun karşı karşıya olduğu bilgi hacmindeki ani artışı tanımlayarak yola çıkıyor ve ardından genç kuşağın bu bilgi yığınına nasıl yaklaştığını / kullandığını inceliyor. Daha sonra, bilgi profesyonellerinin geleneksel işlevlerinin (materyalin sunumu, bilginin güvenilir şekilde korunması, özgünlüğün sürdürülmesi ve muhafaza edilmesi) elektronik ortamda nasıl ele alındığını analiz eder.

Dijital ortamda bilgi profesyonelleri için gereksinimler: bazı düşünceler2021-05-15T14:14:42+03:00

Bürolarda ve Depolarda Verimlilik

2021-05-15T14:11:23+03:00

Yönetim bilimlerinin temel amacı, herhangi bir işin en az kaynak kullanımıyla yerine getirilmesini sağlamaktır. Bunu başarmak için kullandıkları iş basitleştirme teknikleri içinde, alan ve yerleşme etütleri, arşivcilerin ve kütüphanecilerin faydalanabileceği başlıca yöntemler arasında başı çekmektedir. Uygun büro donanımı seçiminden başlayarak, büroların ve depoların düzenlenmesinde dikkate alınması gereken muhtelif faktörleri ele alan bu yazı, söz konusu tekniklerin arşivcilikte ve kütüphanecilikteki kullanım şekillerini ele almakta ve bu konudaki yaygın hatalara dikkat çekmektedir.

Bürolarda ve Depolarda Verimlilik2021-05-15T14:11:23+03:00

ARŞİVLER YOLUYLA KÜLTÜR TURİZMİ

2021-05-15T14:07:22+03:00

Kültür, en az görülmeye gezilmeye değer yerler kadar önemli bir turistik değerdir. Örnek olarak İngiltere ele alınacak olursa, 6.228 milyar poundluk turizm gelirlerinin önemli bir bölümünün kütür turizminden elde edildiği görülür.[1] Hiç şüphesiz bunda, İngiltere'deki imkanlardan faydalanmak üzere gelen araştırmacıların da katkısı büyüktür.

ARŞİVLER YOLUYLA KÜLTÜR TURİZMİ2021-05-15T14:07:22+03:00

OTTOMAN DEMOGRAPHIC HISTORY (14th-17th CENTURIES)

2021-05-15T14:03:55+03:00

The role and the importance of demographic figures in the social sciences are obvious. This fact becomes clearer when we look at the economic and social policies of a central government. For our case, the Ottoman Empire, is an example of such a government where figures have not yet been uncovered. The presence of two opposite views about the demographic structure of the Empire might be taken as a measure of our knowledge in this field. An increase in the second half of the six teenth century is an accepted fact by some writers, while other writers assume under population.

OTTOMAN DEMOGRAPHIC HISTORY (14th-17th CENTURIES)2021-05-15T14:03:55+03:00

OSMANLI DEMOGRAFİK TARİHİ (14-17. YÜZYIL) Çeviridir.

2021-05-15T14:04:45+03:00

Sosyal bilimlerde demografik figürlerin rolü ve önemi açıktır. Bu gerçek, merkezi bir hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına baktığımızda daha net hale geliyor. Bizim durumumuz için Osmanlı İmparatorluğu, rakamların henüz ortaya çıkmadığı böyle bir yönetim örneğidir. İmparatorluğun demografik yapısı hakkında iki karşıt görüşün varlığı, bu alandaki bilgimizin bir ölçüsü olarak alınabilir. On altıncı yüzyılın ikinci yarısında bir artış, bazı yazarlar tarafından kabul edilen bir gerçektir, diğer yazarlar ise nüfusun altında olduğunu varsayar [1].

OSMANLI DEMOGRAFİK TARİHİ (14-17. YÜZYIL) Çeviridir.2021-05-15T14:04:45+03:00

Karar Verme Mekanizmasındakiler İçin Evrak İşletmeciliği

2021-05-14T17:52:00+03:00

Arşivlerin, bir örgütlenmenin ihtiyaçları arasında en alt sıralarda yer aldığı düşünegelmiştir. Oysa örgütlenmenin kendi evraklarına ihtiyacı vardır : İhtiyaç duydukları bilginin çoğu kendi evraklarından karşılanabilir. Dolayısıyla arşivler bir lüks değildir.[1] Bu bilgiler olmadan karar verme mekanizmasında olanların karar vermeleri mümkün değildir. Karar vermenin sürati ve kararın kalitesi, karar vermeden önce ilgili bütün faktör ve konuların değerlendirilmesini mümkün kılacak bilginin elde edilebilirliğine bağlıdır. Bilginin elde edilebilirliği ise evrak ve arşivlerin ne denli düzenli olduğuna bağlıdır.

Karar Verme Mekanizmasındakiler İçin Evrak İşletmeciliği2021-05-14T17:52:00+03:00

Activity Boom in the Turkish Archival World

2021-05-14T17:35:54+03:00

Ruling over such a vast piece of land for such a long period of time, the Ottomans, naturally, had a huge state apparatus, which produced and preserved an enormous amount of documents throughout its history. Today, the cultural heritage of the Ottomans is distributed all through its ex-territories. Naturally, Istanbul being the imperial capital, the Turkish Republic received the greatest share. Considering the fact that, the total number of documents in present day Türkiye alone is estimated to be some 150 million, the hard task the Turkish archivists had to face becomes obvious.

Activity Boom in the Turkish Archival World2021-05-14T17:35:54+03:00

Sistem, Altyapı, İnsan Faktörü

2021-05-14T17:27:36+03:00

Arşivde bilgisayar kullanımı, temel olarak, her alanda olduğu gibi, arşivcilikle ilgili islerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için bilgisayarlardan faydalanmayı içeriyor. Bunların bir tanesi, önceki yazıda sözünü ettiğim Bilgisayarlı Evrak Kayıt ve Takip Programları (BEKTAPlar). Bunların işlevi, temel olarak herhangi bir evrakla ilgili künye ve adres bilgilerinin (yani hangi evriğin nerede olduğuyla ilgili bilgilerin) bulunmasını süratlendirmek.

Sistem, Altyapı, İnsan Faktörü2021-05-14T17:27:36+03:00

Bilgisayarlı Arşivleme Sistemleri Nedir? Ne Değildir?

2021-05-14T17:21:23+03:00

Burada temel hedef, çok sayıda dokümanı olan bir kurulusun evraklarına ait temel bilgileri tek tek bilgisayara yüklemek ve belirli bir konuda bilgi gerektiğinde, bilgisayardaki verileri tarayarak aranan bilginin hangi evrakta olduğunu bulmaktır. Bu, bir anlamda devlet dairelerindeki evrak kayıt defterinin bilgisayara yüklenmiş halidir. (Bu nedenle biz bunları Bilgisayarlı Evrak Kayıt ve Takip Programları (BEKTAP) olarak adlandırıyoruz.)

Bilgisayarlı Arşivleme Sistemleri Nedir? Ne Değildir?2021-05-14T17:21:23+03:00

Arşivcilik Meslek Hastalıkları

2021-05-14T17:02:45+03:00

Bilindiği gibi, arşiv denince çoğu insanın aklına, binaların bodrum katlarındaki bir kısım depolarda üst üste yığılmış ve üzerleri birkaç parmak tozla kaplı kağıt yığınları gelmektedir. Genel izlenim, buraların istisnasız bir şekilde aşırı derecede nemli; fare, akrep, örümcek ve benzeri her türlü haşeratla dolu olduğu ve hemen hiç bir zaman güneş almadığındandır. Ne yazık ki bu izlenimler çoğu zaman doğrudur da. Arşivciliğe verilen öneme paralel olarak, arşivcilerin çalışmak zorunda bırakıldığı ortamlar da hemen her zaman insan sağlığına son derece zararlı koşullar taşımaktadır. Bu tür ortam ve koşullarda çalışmanın insan sağlığında meydana getirebileceği tahribat, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Arşivcilik Meslek Hastalıkları2021-05-14T17:02:45+03:00
Go to Top