Arap Arşivlerinde Sosyal Ağları Kullanma Stratejisi

2021-05-19T23:35:25+03:00

Bu çalışma, Arap ulusal arşivlerinde sosyal ağların kullanımını, kullanımları için bir stratejinin (hedefler, içerik) mevcudiyetini ve arşiv içeriğini sosyal ağlarda yöneten ve güncelleyen personelin sayısını ve uzmanlığını analiz etmektedir. Arşivler tarafından hangi sosyal platformların kullanıldığını, katılımcı ve takipçi sayılarını ve arşivlerin sosyal platformlarının içeriğinin ne ölçüde arşivlendiğini de inceler.

Arap Arşivlerinde Sosyal Ağları Kullanma Stratejisi2021-05-19T23:35:25+03:00

Uygulamalı Filemaker Pro Eğitim Seri 1

2021-06-09T20:06:49+03:00

AYS bilişim olarak UDEMY deki Eğitim serimize benzer Uygulamalı Filemaker Eğitim Serileri olacak. İçerikler eğitimden hemen sonra Youtube ve sitemizde yayımlanacak.

Uygulamalı Filemaker Pro Eğitim Seri 12021-06-09T20:06:49+03:00

Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Bölüm 2019 Konferansı’nın Gözden Geçirilmesi

2021-05-16T19:15:30+03:00

Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Bölümünün (RBMS) 2019 konferansı, iklim değişikliğine ve özel koleksiyonlara geniş bir bakış attı. Kapsanan konular arasında iklimsel değişimler, koleksiyonların toplanması ve muhafaza edilmesinin çevresel etkileri ve arşivlerin iklim değişikliğinin araştırılması ve belgelenmesinde oynadığı roller yer alıyor.

Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Bölüm 2019 Konferansı’nın Gözden Geçirilmesi2021-05-16T19:15:30+03:00

Perspektifler ve Uygulamalar: Arşiv İşleme Metrikleri Araştırması Bulguları

2021-05-16T19:08:53+03:00

Profesyonel literatür ve vaka çalışmaları, işleme ölçütlerinin kaynakları savunmada, öncelikleri bildirmede, hibe tekliflerini desteklemede ve  depolama ve bakım maliyetlerini tahmin etmede değerli olduğunu göstermektedir. Bu makale, çeşitli arşiv alanlarında çalışan arşivcilerin perspektiflerini ve uygulamalarını toplayan bir arşiv işleme ölçümleri anketine verilen yanıtları analiz içermektedir.

Perspektifler ve Uygulamalar: Arşiv İşleme Metrikleri Araştırması Bulguları2021-05-16T19:08:53+03:00

İnsan Hakları ve Tarihsel Hafıza Arşivleri: Kolombiya’daki Dört STK’da ‘Aşağıdan’ Arşiv Uygulamalarının Bir Analizi

2021-05-16T19:19:17+03:00

Bu makale, çatışma mağdurlarına odaklanan, çalışmaları, faaliyetleri ve temsil ettikleri mağdurlarla ilgili olarak topladıkları ve küratörlüğünü yaptıkları önemli materyallere özellikle dikkat ederek ve bu nedenle bir tür çatışma kurbanlarına odaklanan dört Kolombiyalı STK'ya odaklanıyor Kolombiya çatışmasının resmi olmayan taban arşivleri.

İnsan Hakları ve Tarihsel Hafıza Arşivleri: Kolombiya’daki Dört STK’da ‘Aşağıdan’ Arşiv Uygulamalarının Bir Analizi2021-05-16T19:19:17+03:00

Kökteki Kan (Blood at the Root)

2021-05-16T19:20:48+03:00

Makale, arşivleri kurumsal örneklerinden ayrı olarak ve gücü yoğunlaştıran ve kodlayan diyalektik süreçler olarak kavramsallaştıran bir terim olan “arşiv dinamiklerinin” merkeziliği için bir çekişmeyle sona eriyor.

Kökteki Kan (Blood at the Root)2021-05-16T19:20:48+03:00

Oy Hakkı Kartpostal Projesi: Feminist Dijital Arşivleme ve Transatlantik Oy Hakkı Tarihi

2021-05-16T15:13:24+03:00

Bu makale, transatlantik oy hakkı kartpostallarının ve feminist dijital beşeri bilimler uygulamalarının, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de, oy hakkı hareketinin yeni tarihsel anlatılarını nasıl ortaya çıkardığını keşfetmek için dijital araçları kullanan feminist bir dijital beşeri bilimler projesi olan Oy Hakkı Kartpostal Projesi'ni (SPP) tanıtıyor.

Oy Hakkı Kartpostal Projesi: Feminist Dijital Arşivleme ve Transatlantik Oy Hakkı Tarihi2021-05-16T15:13:24+03:00

İŞE RARAYAN ŞEYLER: ARŞİV SÖYLEMLERİNDE ÖNCELİKLİ MEDİTASYONLAR

2021-05-16T14:39:09+03:00

Sosyal ve politik değişimlerle etkileşim içinde bilgi teknolojisinin gelişimi, iletişim uygulamalarında, üretimde ve iş süreçlerinde önemli bir değişiklik meydana getirdi. Sonuç olarak, dokümantasyon uygulamaları ve kayıtların oluşturulması önemli ölçüde dönüşümler.

İŞE RARAYAN ŞEYLER: ARŞİV SÖYLEMLERİNDE ÖNCELİKLİ MEDİTASYONLAR2021-05-16T14:39:09+03:00

Dijital ortamda bilgi profesyonelleri için gereksinimler: bazı düşünceler

2021-05-15T14:14:42+03:00

Makale, toplumumuzun karşı karşıya olduğu bilgi hacmindeki ani artışı tanımlayarak yola çıkıyor ve ardından genç kuşağın bu bilgi yığınına nasıl yaklaştığını / kullandığını inceliyor. Daha sonra, bilgi profesyonellerinin geleneksel işlevlerinin (materyalin sunumu, bilginin güvenilir şekilde korunması, özgünlüğün sürdürülmesi ve muhafaza edilmesi) elektronik ortamda nasıl ele alındığını analiz eder.

Dijital ortamda bilgi profesyonelleri için gereksinimler: bazı düşünceler2021-05-15T14:14:42+03:00
Go to Top