İthalat ve İhracat Danışmanlığı

Uluslararası ticaretin on bir adımı ve süreci ele geçirme yönteminin seçilebileceği bir yerde mevcut, mevcut pazardaki mevcut durumların mevcut olması ve bu pazara giriş yolunu açıklamayı planlıyoruz, açıklamayı, getirmeyi bekliyoruz vergileri ve işlemlerin yönetilmesi hakkındaki araştırmaların yapıldığını açıklanıyor.

İthalat ve İhracat Süreç Analizleri ve Maliyet Raporları ile birlikte tüm verilerinizin ayarlanmasına karar verilecektir. İthalat ve İhracat Raporlama Sistemimiz İşlem Başına, Aylık, Üç Aylık ve Yıllık Raporlar olarak hazırlanmakta ve birlikte operasyonel hedeflerin olduğuen zamanda analiz ederek siparişlerinizi düzenlemektir.

Lojistik ve Gümrük ürünleri ile ilgili İkili iş görüşmelerinin yapılması, İthalat ve İhracat projeleriile ilgili; proje hazırlama, geliştirme, yönetme ve danışmanlık hizmetlerinin seçimi.

Bunun yerine maliyet düşürücü satın almayı olanaklı kılan, uluslararası alandaki rakiplerle rekabet avantajının olması gereken gerekli olan her türlü araştırma ve yerel devlet desteklerinden; Dahilde İşleme İzin Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, İhracat destekleri, KOSGEB Destekleri, EXİMBANK Destekleri, vb. kalemlerden maksimum potansiyel faydalanma avantajı.

Yıllık, Üç Aylık ve Aylık raporlar hazırlamaarak proje hedeflerinin güncel durumu takip edilebilecektir.

 • Dış Ticaret İşlemleri Planlama ve Proje Yönetimi (İthalat - İhracat)
 • Dış Ticaret mevzuatı ve zorunlu dışarısı HS Kodu (Gümrük Tarifesi) bazında tespiti ve yurtdışı dışkıları ile koordinasyonu
 • İthalat ve İhracat Süreç Analizi ve Planlanması
 • İthalat Öncesi ithalat projeleri ve ithalatının Maliyeti Raporlarının
 • Satın Alma Süreç Analizi ve Planlanması
 • Proje Yönetimi, maliyet analizleri ve Raporlama
 • İthalat-ihracat (Gümrük İşlemleri) Analizi ve Planlanması
 • Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı - Akreditif Rengi ve Kambiyo Kapamaları
 • Uluslararası firmalara Lojistik & Türkiye Gümrük Mevzuatı ile ilgili proje dosyalarının içeriği (Türkçe - İngilizce Proje Dosyası Hazırlama)
 • İthalat-İhracat Lojistik & Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme Rejimi / Hariçte İşleme Rejimi Danışmanlığı
 • Kamu Kurumları ile olan işlemlerin ve ilişkilerin yürütülmesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İhracatçılar Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı vb.)