Daha Düzenli Arşivler

PAKET 1

Paket 1 İçeriği kurumunuza Arşiv yazılımımızı veriyoruz ve Fiziki düzenleme konusunda size yol gösteriyoruz

 1. AYSPro v9.0 Fiziki arşiv yönetim yazılımı
 2. 6 Aylık uzaktan danışmanlık 
 3. Üç Günlük eğitim ve danışmanlık
  Birinci gün çalışması
 • Standart dosya planı toplantısı
 • Evrak saklama planı toplantısı
 • Örnek Müdürlük SDP çalışması
 • Barkod üretim mantığının oluşturulması
 • Arşiv Yerleşim planı ve kutu planlamasının yapılması
  İkinci  gün çalışması
 • Evrak düzenleme prensipleri
 • Personel eğitimi
 • Arşiv düzenleme ve tasnif işlemleri eğitimi
  Üçüncü  gün çalışması
 • Form tasarımı eğitimi
 • AYSPro v9.0 eğitimi

 

PAKET 2

Paket 2 İçeriği Arşivinizi düzenleyerek Arşiv yazılımımız ile size teslim ediyoruz 

 1. AYS PRO v9.0 Fiziki arşiv yönetim yazılımı
 2. Arşiv yeri incelemesi ve uygunluk raporunun hazırlanması
 3. Arşivsel altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve danışmanlığı
 4. 6 Aylık uzaktan danışmanlık 
 5. Proje sonrası arşivsel süreçler ile ilgili 2 defa yerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 6. 5.000 Adet Klasörün düzenlenmesi
 7. Klasörlerin barkodlanması
 8. Klasör sırt bilgilerinin AYSPro v9.0 yazılımına giriş yapılması
 9. Evrakların kutulanması ve raflara yerleştirilmesi 
 10. Kurum Standart dosya planının AYSPro v9.0 a girilmesi
 11. Arşiv Prosedürlerinin oluşturulması
 12. Arşiv personelinin görev ve sorumlulukları prosedürlerinin oluşturulması
 13. Ayıklama, imha prosedürlerinin oluşturulması
 14. Ödünç, imha ve arşive evrak devir formlarının oluşturulması