EBYS Analizi, kurumların TS 13298 standardına sahip bir yazılımı olup olmamasına göre iki farklı şekilde yapılmaktadır

KURUM EBYS KULLANIM ANALİZ RAPORU

  • TS 13298 Standardına sahip bir yazılım almış firmaların. Tarafımızdan özel hazırlanmış EBYS uygunluk değerlendirme yazılımı ile 100 soruda kurum analiz denetimi yapılmaktadır. Kurum denetimi tamamlandığı anda raporu yazılımdan otomatik alabilmektedir. Rapor sonucu EBYS nin kurum içerisinde düzgün kullanılıp kullanılmadığını göstermektedir. Raporda EBYS kullanımında aksaklıkları var ise bu aksaklıkların çözüm önerilerinide sunmaktadır. 

EBYS UYGUNLUK ANALİZ RAPORU

  • Bünyesinde TS 13298 standardına sahip olmayan EBYS benzeri bir yazılımı kullanan fakat, kanuni gereksinimler çerçevesinde TS 13298 gereksinimlerini sağlayıp sağlamadığını ölçmek isteyen kurumlara verdiğimiz hizmettir. Bu analiz çeşidi daha çok danışmalık şeklinde öneriler sunmaktadır.