Arşiv Yönetimi

Arşiv deponuzdaki evrak yığınlarından modern bir Arşiv'e en uygun bütçe ile nasıl kavuşacağınızı biliyoruz

 

Uygunsuzluk Yönetimi

Şantiyelerinizde hergün yaptırdığınız uygunsuzluk denetim raporlarına online olarak ofisinizde ulaşmak istemezmisiniz ? 

Demirbaş Yazılımı

Şirkenize ait demirbaşları kayıt altına alıyor, yazılımımız sayesinde kolayca yönetmenizi sağlıyoruz 

Scanner Services

 

Dijital Arşivleme

Kurum ve firmaların ürettiği her türlü  kağıt içerikli belge, doküman ve evraklarının tarayıcılardan geçirilerek dijital ortama aktarılması. Taranan evrakların tanımlamaları ve arama kriterleri oluşturularak kullanılacak yazılıma yüklenir kolayca saklanması ve erişimi sağlanır. 

Dijital arşivleme belge ve dokümanların tarama ve sayısallaştırma araçları kullanılarak elektronik ortama aktarılması, güvenli şekilde saklanması ve araştırmaya açılmasıdır.

İmha edilmesi gereken veya dijitalletirme ihtiyacı olmayan evrakların sayısallaştırılmasını önlemek amacı ile dijitaleştirmeye başlamadan önce evrakların fiziksel olarak düzenlenmesi ayıklama ve imha ileşmlerinin yapılması AYS Bilişim tarafında önelilir.  Ayrıca yasal saklama zorunluluğu olup ta hiç ihtiyaç duyulmayan veya çok nadir müracaat edilen evrakların taranmasını AYS Bilişim önermemektedir.

Tarama işlemini yazılımsal çözümlerle desteklemek gerekir. Tarama sonucu oluşan dökümanlara sağlıklı ulaşabilmek için indekslenmesi AYS Bilişim tarafından tavsiye etmektedir.

Eğer kurumda DYS veya EBYS gibi yazılımsal çözümler varsa verinin tek yerde bulunması ilkesi çerçevesinde taranan belgeler ve indeksleme bu yazılımlara aktarılmalıdır.

Dijital Arşivlemede elde edilen sonuçlar,

  1. Aranan belgelere çok hızlı ulaşım
  2. Yasal saklama zorunluluğu olan belgelerin dijital yedeğinin oluşturulması
  3. Operasyonel maliyetlerin azaltılması
  4. Bilgi güvenliğinin arttırılması
  5. Orijinal belge hasarlarını minimize etme
  6. Prestij ve aranan bilgiye kolay ulaşımın sağladığı olumlu motivasyon ile personel verimliliğinin artması