Veri Hazırlama Listeleri, Evrakların indeks bilgilerini direkt bilgisayar ortamına girilmesini tercih etmediğinizde kullanacağınız formlardır. Çalışma detayına göre işin hızlandırılması için ham dataların oluşturulmasında bu formlardan faydalanırız. Önce ham datalar, bu formlara kaydedilir, daha sonra bu formlardaki bilgiler excel veya direkt yazılıma girilir. Eğer yazılımınız excel den veri alabiliyor ise, Excel veri girmek daha hızlıdır, Excel den de kendi veritabanınıza otomatik import edersiniz.

Dosya Tasnifi liste formatı örneği ve arşivde kullanılan diğer formların örneklerini aşağıda görebilirsiniz :

 

 Dosya Tasnif Liste Örneği :

 

 

Klasör Tasnif Liste Örneği :

 

 

 

 Arşive Evrak Devir Formu :

 

 

 

Evrak İmha Formu