Arşiv Yönetimi

Arşiv deponuzdaki evrak yığınlarından modern bir Arşiv'e en uygun bütçe ile nasıl kavuşacağınızı biliyoruz

 

Uygunsuzluk Yönetimi

Şantiyelerinizde hergün yaptırdığınız uygunsuzluk denetim raporlarına online olarak ofisinizde ulaşmak istemezmisiniz ? 

Demirbaş Yazılımı

Şirkenize ait demirbaşları kayıt altına alıyor, yazılımımız sayesinde kolayca yönetmenizi sağlıyoruz 

AYS Bilişim Hakkında

AYS Bilişim; Dört ana başlıkta çözüm üretmek üzere kurulmuş danışmanlık ve hizmet firmasıdır.

  1. EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi Danışmanlığı

  2. Arşiv ve Kütüphane Hizmetleri

  3. Süreç analizi ve Süreç iyileştirme ve özel yazılım çözümleri

  4.  Apple Filemaker Eğitimi, Filemaker’da Client, Web, iPad ve iPhone uygulamaları geliştirilmesi

Firmanın uzmanlık alanı EBYS danışmanlığının yanı sıra, düzenli arşivler için gerekli her türlü malzemenin satışını da kapsamaktadır.

Firmamız, özel yazılımlar ve otomasyon sistemleri üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

TS 13298 standartı ve 2008 Başbakanlık genelgesi ile kamu kurumlarında EBYS sistemleri zorunluluk haline gelmiştir.

Kurumlarda yetişmiş EBYS uzmanları olmadığından dolayı EBYS yazılımı ve kullanımı; yönetilmesi zor, maliyetli yazılım çözümleri haline gelmektedir. Kurumların EBYS süreçlerini sancısız atlatması için TSE tarafından ataması yapılmış EBYS Dış Denetim Uzmanları ve Bilgi-Belge Yönetimi mezunu yetişmiş tecrübeli kadromuz ile müşterilerize EBYS danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Özel ve kamu kuruluşlarının ürettiği belgeleri muhafaza eden EBYS'lerin bağlı olacakları hukuk kuralları; devlet, millet, vatandaş ve kurum haklarını koruma konusunda yeterli tedbirleri kapsayacak nitelikler taşımalıdırlar. Ayrıca EBYS, işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılan çalışmalar mevzuatlara uygun olmalıdır. EBYS işletmeciliğinde mevzuat, arşiv işletmesini kolaylaştırıcı bir unsur olarak meydana gelir, çözümler üretmek amacıyla planlanır. EBYS; TS 13298 standarttı, E-imzalı dijital arşivlerin korunması, erişilebilirliği ve güvenliği ile dijital arşivlerin örgütlenmesini düzenleyen kanun, tüzük, yönetmeliklerin tümüdür.

 

Bilgi ve Belge, şirketlerin hayati ihtiyacıdır. Bilgini üretimi ve birikimi uzun yıllar gerektirir. Ayrıca bazı bilgi kayıpları hiçbir zaman telafi edilemez. İstatistikler, ciddi yangın geçiren bilgi ve E-imzalı delil kaynaklarını kaybeden kuruluşların % 30'unun bir yıl içinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaklarını göstermektedir.

Bilgi kendi soyutken kalıcılığı yoktur. Bilginin kalıcı olması için soyut bilgileri bir ortama aktarmak gerekir. Bilgi nasıl bir ortama aktarılırsa aktarılsın ister kağıt, isterse fotoğraf, video, ses bandı, mikrofilm, harita veya bilgisayar ortamı olsun, evrak olarak adlandırılmaktadır. Karar verme aşamasında, alınan kararın doğruluğu ve hızı evrakların düzenliliği ile doğru orantılıdır.

AYS Bilişim; günümüz şartları için yeni bir sektör olan EBYS Danışmanlığını profesyonel olarak ele alır. E-imzalı dijital evrak yığınlarından korkmadan TS 13298 standartlarında EBYS danışmanlık hizmetinin yanı sıra, bilgisayar teknolojisinin ürünü olan ve evrakların sık sık arşiv raflarından çıkarılıp yıpranmasını engelleyen dijital arşiv hizmeti de vermektedir.        

 

Türkiye’de modern evrak ve dokümantasyon konusunda EBYS ve Arşivcilik disiplini almış eğitimli bir kadroya sahibiz. İşin teori ve pratik yönü ile uzun süre ilgilenmiş çeşitli kurum ve kuruluşlarda tecrübe edinmiş, bu işin Türkiye için önemine inanmış Uzman kadrolarımız tarafından EBYS danışmanlık hizmeti üretmekteyiz.

Karşılıklı anlayış ve kaliteli hizmet üretimine bağlı olarak, kurumun ihtiyaçlarının karşılanması hususunda her türlü yardım ve desteğe açık olduğumuzu saygılarımızla bildiririz